Lupové brýle Carl Zeiss

Operační lupové brýle Carl Zeiss EyeMag Pro F 3.2 x 500, slouží k magnifikaci obrazu v operačním poli během chirurgických výkonů. Uvedený systém zakoupený pro dětské oddělení Urologické kliniky VFN a 1. LF UK z Nadačního fondu Lucie, je používán při rekonstrukčních pediatricko-urologických výkonech na ledvinách, dolních močových cestách a při operacích vrozených vývojových vad chlapeckého genitálu. Zvětšení obrazu má pozitivní vliv na práci s tkáněmi, příznivý proces hojení a dobré klinické výsledky operační léčby.

Systém byl zakoupen včetně osvětlovacího systému Carl Zeiss EyeMag Light II, který umožňuje zvýšit osvětlení v centu operačního pole zejména při operačních výkonech prováděných v omezeném prostoru jako například v malé pánvi. Adekvátní osvětlení dále zlepšuje výkon celého optického systému a rozšiřuje jeho využití.

Lupové brýle
Lupové brýle