Pátý vánoční benefiční koncert Nadačního fondu LUCIE

Dvanáctého prosince 2014 se uskutečnil již 5. vánoční benefiční koncert Nadačního fondu
LUCIE ve spolupráci s La Femme, který byl spojen s dražbou obrázků a plastiky. Tyto
zhotovili a namalovali dětští pacienti Urologické kliniky a Kliniky dětského a dorostového
lékařství Všeobecní fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a
spřátelení výtvarníci.

Již potřetí se koncert konal v kostele Svatého Šimona a Judy na
pražském Františku. Mezi čestné hosty zasedli:

  • 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR ing. Zdeněk Škromach
  • ředitelka Všeobecní fakultní nemocnice Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA,
  • děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,MBA
  • a proděkan a přednosta Urologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Organizátory koncertu byli:

předseda Správní rady Nadačního fondu LUCIE, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. Jan
Dvořáček, DrSc., FCMA a člen Správní rady Nadačního fondu LUCIE ing. Petr Hejma, bývalý starosta Prahy 1.

Fotodokumentaci provedla Zuzana Mináčová.

Sponzory koncertu byli:

  • Mountfield a.s.,
  • CK Fischer
  • Multiprojekt a.s..

Šatnou kostela „prošlo“ 352 kabátů.

Protagonisty koncertu byly tentokrát:

1. Český národní symfonický orchestr pod vedením Mistra Libora Peška

solisté baletu Národního divadla v Praze – Alina Nanu a Ondřej Vinklát spolu s baletní přípravkou ND v Praze a děti z Baletní přípravky Ivany Bouší v Příbrami, za režie Renaty Sabongui. Program zahrnoval Předehru, Pochod, Variace II Sugar Plum Fairy, Dans des mirlitons (the Reed Flutes) a ruský tanec Trepak.

2. Již tradiční součástí koncertu byly koledy v podání Dětské opery Praha pod vedením prof. Jiřiny Markové-Krystlíkové, za varhanního doprovodu Michaely Káčerové. Koledy byly rozdělené do dvou částí, druhá, závěrečná, byla zpívána z kůru kostela.

3. Moderátorem večera byl Alexander Hemala

4. Střední část koncertu vyplnila dražba, která přinesla Nadačnímu fondu LUCIE, i díky mistrovskému výkonu Alexandra Hemaly, 503.000 Kč.

Na konci koncertu byli dražitelé a VIP hosté pozvání na sklenku vína do sakristie kostela. Koncert byl úspěšný jak po stránce společenské, tak i výtěžkem pro nadační fond. Přispěl k propagaci nejen Nadačního fondu LUCIE ale i Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze, v jejíž prospěch pracuje.