Šestý vánoční benefiční koncert Nadačního fondu LUCIE

Dne 8. 12. 2015 se uskutečnil již šestý vánoční benefiční koncert Nadačního fondu LUCIE ve spolupráci s Galerií La Femme. Koncert byl spojen s dražbou obrázků dětských pacientů a obrazů spřízněných výtvarníků.

Protagonisty koncertu byly tentokrát:

  1. Český národní symfonický orchestr pod vedením Mistra Libora Peška, solisté baletu Národního divadla v Praze Ivanka Ilijenko a Ondřej Vinklát spolu se studentkami taneční konzervatoře Praha Anna Hejmová, Barbora Tesárková, Emily Hassmannová, Aneta Skopová
  2. Již tradiční součástí koncertu byly koledy v podání Dětské opery Praha pod vedením prof. Jiřiny Markové-Krystlíkové, za varhanního doprovodu Michaely Káčerové.
  3. Střední část koncertu vyplnila dražba, která přinesla Nadačnímu fondu LUCIE, i díky výkonu moderátora, přes 400.000 Kč.

Koncert byl úspěšný jak po stránce společenské, tak i výtěžkem pro nadační fond. Přispěl k propagaci nejen Nadačního fondu LUCIE ale i Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze, v jejíž prospěch pracuje.